TIN MỚI

25/04/2017 22:45:11

1618

Sáng ngày 23/4/2017, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường đã long trọng khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXXVIII, nhiệm kỳ 2017 – 2019

24/10/2018 11:17:08

315

Công trình thanh niên "Hệ thống hỗ trợ phát triển phong trào sinh viên 5 tốt"

Trong năm học 2017 - 2018, Đoàn thanh niên - Hội Sinh viên trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã thực hiện công trình thanh niên "Hệ thống hỗ trợ phát triển phong trào sinh viên 5 tốt"

30/12/2015 10:13:14

2586

CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN "ÁO ẤM MÙA ĐÔNG" TẠI XÃ LẠC SỸ - HUYỆN YÊN THỦY - TỈNH HÒA BÌNH

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn trường, CLB Sinh viên tình nguyện Nhà trường (Vimaru Volunteers Club) đã triển khai chương trình “Áo ấm mùa đông” tại xã vùng cao Lạc Sỹ, Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình vào 05 và 06/12/2015

07/10/2016 16:08:44

2412

Chương trình "Thực tập hưởng lương cho SV năm cuối"

Thực hiện chương trình Kết nối doanh nghiệp năm 2016, nhằm đem lại cho các bạn SV đã và sắp tốt nghiệp cơ hội được thực tập và phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản

30/12/2015 15:47:46

1285

CHƯƠNG TRÌNH TÌNH NGUYỆN “HƯỚNG VỀ MIỀN CAO” TẠI XÃ ĐẠP THANH – HUYỆN BA CHẼ – QUẢNG NINH

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn trường, Liên chi đoàn khoa Điện – Điện tử tổ chức chương trình tình nguyện ‘ “HƯỚNG VỀ MIỀN CAO” để đến với bà con có hoàn cảnh khó khăn tại xã Đạp Thanh - huyện Ba Chẽ - Quảng Ninh.

10/09/2016 18:02:07

125204

Bài 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của Cách mạng việt nam

09/10/2015 21:11:10

1644

Chiến dịch mùa hè xanh Sinh viên tình nguyện 2015 tại xã Tân Dân - Huyện An Lão

Hưởng ứng chiến dịch : Thanh niên tình nguyện hè 2015 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động, Liên chi đoàn khoa Công trình đã tổ chức chiến dịch mùa hè xanh tại xã Tân Dân, An Lão

16/10/2015 09:41:08

1617

Chiến dịch mùa hè xanh  tại xã Thượng Kiệm, huyện Kim Sơn, Ninh Bình

Hưởng ứng phong trào Mùa hè xanh 2015, Hội sinh viên Viện Môi trường đã triển khai Chiến dịch mùa hè xanh hè 2015 tại xã Thượng Kiệm huyện Kim Sơn, Ninh Bình.