Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII" 2023

17/05/2023 23:08:11

3480

Nhân dịp Chào mừng Tháng thanh niên năm 2023 và kỷ niệm 92 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), Liên chi Đoàn khoa CNTT và khoa QT-TC phối hợp tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến "TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII". Cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII; khẳng định rõ trách nhiệm của tuổi trẻ trong triển khai thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn sớm đi vào cuộc sống; đồng thời, tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các cấp bộ đoàn, thúc đẩy các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'ĐOÀN TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & KHOA QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH ĐAIHÔIXII CUỘC THI TRỰC TUYẾN TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII Thời gian: Từ 2023 đến 1/04/2023 Trang dự thi: https://myaloha.vn/ct/GGY1MM Chào mừng Tháng Thanh niên năm 2023 và Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chf Mtnh (26/3/1931 26/3/2023)'

Các thí sinh sẽ trả lời 15 câu trắc nghiệm trong vòng 10 phút. Mỗi thí sinh có tối đa 03 lần thi. Sau một tuần tổ chức, cuộc thi đã kết thúc với hơn 1.100 thí sinh tham gia và hơn 1.700 lượt dự thi tới từ 2 đơn vị là khoa Quản trị  - Tài chính và khoa Công nghệ thông tin.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'Tìm hiểu Nghị Quyết Đại Hội Đoà... myaloha.vn TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII THAM GIA DỰ THI THỂ LỆ CUỘC THI BẮT ĐẦU KẾT THÚC 07H00 25/03/2023 07H00 01/04/2023 CUỘC THI SẼ KẾT THÚC TRONG CUỘC THI Đà KẾT THÚC 1146 LƯỢT ĐĂNG κÍ 1 750 thí sinh tại Khoa Quản Trị Tài Chính 2 397 thí sinh tai Khoa Công Nghệ Thông Tin'

08 người có câu trả lời đúng nhất và nhanh nhất đã nhận được giải thưởng của Ban tổ chức.

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'FIT ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CÃNG NGHỆ THÔNG TIN KẾT QUẢ CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN TÌM HIÊU NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐOÀN TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII Giải thưởng Giải Nhất GiảiNhì Nhì GiảiBa Tên dụ thi Đơn v» Phan Minh Chính KPM61ĐH Phạm Quang Khải CNT62ĐH Đỗ Vũ Mạnh Cường KPM63ĐH Ngọc Tâm TTM61ĐH Phạm Hồng Thái CNT62ĐH GiảiKK Thời gian làm bài 00:01:19 00:01:22 1:22 00:01:39 00:01:43 00:01:47 Số câu đúng 15/15 15/15 15/15 15/15 15/15'