Đồng hành cùng SV ngành CNTT trong việc học tập ngoại ngữ

01/06/2024 18:38:22

58

Có thể là hình ảnh về 3 người và văn bản cho biết 'Grammar •Pronunciation ·Reading •Writing THE 1NNOVATORS Lớp ôn tập tiếng Anh cho sinh viên ngành CNTT 60 Người hướng dẫn: Thành viên nhóm The Innovators ĐỊA ĐIỂM: P.313 A4. THỜI GIAN:TỪ 17h30 chiều thứ 7 hàng tuẩn (tháng 5-6/2024) Để TOEIC không còn là nỗi sợ!'
Như vậy là lớp học tập tiếng Anh, dưới sự đồng hành của BCH Liên chi Đoàn - Hội khoa CNTT và hướng dẫn trực tiếp của thành viên nhóm The Innovators đã được triển khai trong một tháng. Có nhiều bạn đoàn viên, sinh viên quan tâm cũng như đăng ký tham gia lớp học, cả những buổi trao đổi trực tiếp hay buổi tư vấn chữa bài trực tiếp.
Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang học và văn bản cho biết 'parents, 1 who's just seethem them de ge with my I'm lucky 0 goi Lali'
Hiện tại, chúng ta đã bước vào tuần học cuối cùng và chuẩn bị cho tháng thi kết thúc học phần đầy thử thách. Lớp ngoại ngữ sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho các nhóm ôn tập học phần của CLB Tin học.
Có thể là hình ảnh về 8 người và mọi người đang học
Có thể là hình ảnh về 8 người và mọi người đang học
Nhóm hướng dẫn sẽ quay trở lại vào thời điểm nghỉ hè. Hẹn sớm gặp lại nhé!
Có thể là hình ảnh về 6 người, mọi người đang học và văn bản