Hội nghị BCH Liên chi Đoàn khoa CNTT nhiệm kỳ 2022-2024 lần 1

28/03/2022 12:25:11

156

Vào hồi 13h30 ngày 18/03/2022, tại phòng 313 Nhà A4, 11 đồng chí Ủy viên Chấp hành Liên chi đoàn được bầu tại Đại hội đại biểu Liên chi Đoàn Khoa Công nghệ thông tin nhiệm kỳ 2022- 2024 đã tham gia hội nghị BCH Liên chi Đoàn khoa CNTT nhiệm kỳ 2022-2024 lần 1.

Về dự hội nghị có: Đồng chí ThS. Lê Hoàng Dương - Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch HSV trường ĐHHHVN và Thầy TS. Nguyễn Duy Trường Giang - Phó trưởng khoa CNTT.

Hội nghị đã thống nhất bầu đồng chí Phạm Ngọc Duy tiếp tục giữ chức Bí thư Liên chi đoàn Khoa CNTT, bầu 2 đồng chí Lã Xuân Anh (chi đoàn GV) và đồng chí Lưu Tấn Nghị (KPM61ĐH) là Phó Bí thư Liên chi đoàn Khoa CNTT nhiệm kỳ 2022 – 2024.

Chúc mừng Đại hội đại biểu và Hội nghị BCH Liên chi Đoàn khoa CNTT nhiệm kỳ 2022-2024.

Chúc cho các đồng chí BCH Liên chi Đoàn khoa CNTT cùng toàn Liên chi Đoàn khoa CNTT tiếp tục đạt được những thành công rực rỡ hơn nữa trong năm học mới, nhiệm kỳ mới.