HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG "TẾT TRỒNG CÂY" NĂM 2023

09/06/2023 01:09:21

3462

Sáng ngày 11/02/2023, Ban chấp hành Liên chi Đoàn khoa Công nghệ thông tin và khoa Quản trị - Tài chính tổ chức hoạt động hưởng ứng “Tết trồng cây” năm 2023 nhân Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/03/1931 – 26/03/2023).

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang đứng, trong nhà và văn bản cho biết 'KIENTRI'Trong chương trình, các bạn đoàn viên tổ chức chăm sóc, rà soát loại bỏ những cây chết, cây chậm phát triển. Bên cạnh đó, các bạn đoàn viên cũng tham gia trồng mới 10 cây xanh nhằm xây dựng góc cây xanh tạo điểm nhấn tại khuôn viên của Khoa.

Không có mô tả ảnh.

Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.Không có mô tả ảnh.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Ban chấp hành Liên chi Đoàn khoa Công nghệ thông tin và khoa Quản trị - Tài chính nhằm thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”. Qua đó, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đoàn viên thanh niên về tầm quan trọng của việc trồng cây góp phần vào công tác bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu gắn liền với sự nghiệp phát kinh tế - xã hội.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'ĐOÀN -H HÀNG AIVIỆT NAM HOẠT ĐỘNG HƯỞNG ỨNG TẾT TRỒNG CÂY NĂM 2023 VÀ NGÀY CHỦ NHẬT XANH CHỦNHẬT NGÀY12 HẮNG NĂM 2023'