HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH LIÊN CHI ĐOÀN KHOA CNTT- NHIỆM KỲ 2019-2022

23/03/2020 10:08:01

4177

Thời gian: 2h00 ngày 16 tháng 3 năm 2020.

Địa điểm: P313 A4 - Trường ĐH Hàng hải Việt Nam.

Được sự đồng ý của Ban thường vụ Đoàn trường  ĐH Hàng hải Việt Nam, Ban chủ nhiệm Khoa CNTT,. BCH Liên chi Đoàn Khoa CNTT đã tổ chức Hội nghị kiện toàn lại chức danh Bí thư, Phó bí thư Liên chi Đoàn khoa CNTT giữa nhiệm kỳ 2019-2022.

Tham dự Hội nghị có Đ/c Lê Hoàng Dương - Bí thư Đoàn Trường, Thầy Nguyễn Duy Trường Giang - Phó chủ nhiệm Khoa CNTT cùng 14 đ/c Đoàn viên BCH Liên chi Đoàn Khoa CNTT và một số bí thư, Đoàn viên ưu tú của các chi Đoàn.

Sau khi tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm, hội nghị thống nhất:

* Thầy giáo ThS. Phạm Ngọc Duy được bầu giữ chức vụ Bí thư Liên chi Đoàn Khoa CNTT.

* Hội nghị cũng bầu sinh viên Phạm Tiến Thành (CNT59ĐH) và sinh viên Nguyễn Thị Thảo Hiền(CNT57ĐH) giữ chức vụ Phó Bi thư Liên chi Đoàn Khoa.

Dưới đây là một số hình ảnh về hội nghị:

 

File đính kèm Kích thước
x8.png 959.08 KB
x5.png 856.56 KB
x1.png 761.08 KB
x2.png 614.08 KB
x3.png 698.62 KB
x4.png 728.35 KB
x6.png 347.15 KB
x7.png 1.22 MB