"Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người." - Bác Hồ.

23/10/2022 00:03:27

87

Trong thời gian dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, sinh viên tạm dừng đến trường học tập trực tiếp, những sinh viên tình nguyện khoa CNTT vẫn tích cực trồng cây xanh, nhằm góp phần cải tạo và phủ xanh môi trường học đường.