Vòng chung kết Hội thi “Ứng dụng chuyển đổi số trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học” năm học 2023 - 2024

13/05/2024 23:56:40

55

Chúc mừng các sinh nhóm nghiên cứu CLB NCKH khoa CNTT đã rất xuất sắc giành 01 giải Nhất, 01 giải KK và ẵm luôn giải bình chọn "được yêu thích nhất" Hội thi Ứng dụng Chuyển đổi số trong công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên trường học của Thành đoàn HP. Đây là thành quả của sự phối hợp giữa sinh viên khoa CNTT, Viện ĐT CLC , Liên chi Đoàn khoa CNTT, Liên chi Đoàn khoa Kinh tế.

Có thể là hình ảnh về bản thiết kế, cuống vé và văn bản cho biết 'ĐOÀN TP. HẢI μ ĐOÀN TNCS S6:329-QEVIDIN-TINTH MINH thúng QUYẾT ĐỊNH 2024 Hưởng BCu hiện Điều Doin Thanh Thường đoền Cộng PHÒNG 31/01/2024 của Ban (Kèm theo มั่ง TNCS μό giấy DANH SÁCH MINH STT Phong, лyйy07 tháng 通四 2024 ngày 5/2024 näm rЛлиccTиa cóng hành Thông thành Hải Phông) Ban giw/Nhóm D记日 các αα Quyết định thiệu nn. nành./. huyện nhân doàn, trong Chất lượng cno, อปึาอุน: Đoàn ách cứ Nhắt Nguyễn Phương thông un, PHO THƯỞNG TRỰC lượng Website quảng tra Lhững viên FBい Trưing lượng cao, Khuyễn khích Khắc Nguyên Anh Nguyễn Quỳnh Hảng chinh, Trưởng'Có thể là hình ảnh về 12 người và văn bản

Có thể là hình ảnh về 4 người và văn bản

Hai sản phẩm bao gồm:

⭐ Website quảng bá phong trào và tra cứu thông tin sinh viên 5 tốt.
⭐ Website quản lý hồ sơ giới thiệu và kết nạp Đảng.
Có thể là hình ảnh về 6 người và văn bản cho biết 'THÁNH DOÀN HÓI SINH VIÊN VIỆT NAM THÁNH PHỐ HAI PHONG VÒNG CHUNG KẾT CẤP THÀNH PHỐ HỘI THI ỨNG DỤNG CHUYỂN อร์เ Sé TRONG CÔNG TÁC ĐOÀN, HỘI VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HOC NĂM HOC 2023 2024 òng, ng tháng 2024'Có thể là hình ảnh về 11 người và văn bản cho biết 'THÀNH ĐOÀNHA HẢI PHÒNG DOÀN HÀNG AIVIỆT VIỆT NAM LIÊN ĐOAN KHOA HOÀE CÔNG NOHỆ THÔNG TIN ỨNG DỤNG CHUYỄN Ρι SỐ TRONG CÔNG TAC ĐOÀN,H VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC Sản Phẩm: Website quản ý sơ giỏi thiệu νά kết nợp Đàng PEUNSTNSHSHANE 07198SA89EM'
Có thể là hình ảnh về 12 người và văn bản