Đại học Hàng hải Việt Nam

Hiệu trưởng trường Đại học Hàng hải Việt Nam - PGS.TS Lương Công NhớĐược thành lập từ năm 1956 với quy mô ban đầu là một trường sơ cấp, trải qua gần 60 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, trường Đại học Hàng hải Việt Nam hiện là cơ sở đào tạo lớn nhất của ngành Giao thông Vận tải. Trong năm học 2013 Trường đào tạo được: 3.045 cử nhân và kỹ sư, 147 thạc sĩ, 334 SQQL, 136 SQVH, 4.860 lượt học viên nghiệp vụ Hàng hải, mở mới 4 chương trình đào tạo đại học. Hiện tại trường đang thực hiện 65 chương trình đào tạo bao gồm: 8 chuyên ngành tiến sĩ, 11 chuyên ngành thạc sĩ, 37 chuyên ngành đại học, 8 chuyên ngành cao đẳng, 12 chương trình dạy nghề với tổng số 25.959 sinh viên, 982 cán bộ, giảng viên, trong đó có 28 GS, PGS, 91 TSKH, TS, 494 Thạc sĩ cùng hàng trăm thuyền trưởng, máy trưởng hạng I và nhiều  sĩ quan hàng hải, thuyền viên đạt trình độ quốc tế, Nhà trường đang đóng một vai trò hết sức quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước.

Với những cống hiến to lớn của các thế hệ Thầy và trò Nhà trường, trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh, Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Độc lập hạng Nhất, Nhì và Ba, Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì và Ba, cùng nhiều danh hiệu cao quý khác.

Từ tháng 11 năm 2002, Trường được công nhận là thành viên chính thức của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (AMETIAP) nay là Hiệp hội Đào tạo và Huấn luyện Hàng hải toàn cầu (GlobalMET). Và đặc biệt, tháng 8 năm 2004, Trường đã được công nhận trở thành thành viên chính thức của Hiệp hội các Trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU). Từ năm 2011, Trường được bầu làm trường đại diện cho các Trường Đại học thuộc Vùng I (Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương) và là thành viên thường trực của ba ủy ban chuyên trách (Ủy ban hoạch định chính sách, Ủy ban liên lạc IMO và Ủy ban tài chính) của Hội đồng điều hành quốc tế (IEB) thuộc Hiệp hội các trường Đại học Hàng hải Quốc tế (IAMU).

Năm 2005, Trường đã vinh dự là đơn vị đầu tiên của hệ thống các trường đại học, cao đẳng trong cả nước được cấp Chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn Quốc tế ISO 9001:2000 và đã được cải tiến để phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001:2008 từ tháng 1 năm 2009.

Trước những yêu cầu to lớn của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện thắng lợi Chiến lược Biển Việt Nam đến năm 2020 như đã được thông qua tại Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/2/2007, Hội nghị lần thứ 4 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, và hiện thực hoá các quyết sách của Nhà nước, ngày 22 tháng 08 năm 2013 Thủ tướng chính phủ đã đồng ý bổ sung trường Đại học Hàng hải Việt Nam vào danh sách các trường xây dựng thành trường trọng điểm Quốc gia.

Qua đó, trường Đại học Hàng hải Việt Nam sẽ được xây dựng trở thành trung tâm nghiên cứu khoa học, định hướng, chuyển giao và ứng dụng công nghệ đạt trình độ khu vực và thế giới; có tầm ảnh hưởng không chỉ trong nước mà cả ở khu vực Tiểu vùng sông Mê kông, các nước ASEAN và tiến tới có ảnh hưởng ở châu lục trong khoảng từ 7 đến 10 năm tới trong các lĩnh vực:
 • Hàng hải;
 • Nghiên cứu phát triển máy tàu thủy;
 • Quản lý đội tàu,
 • Logistics và chuỗi cung ứng,
 • Quản lý cảng;
 • Thiết kế, đóng mới, sửa chữa tàu thủy và công trình nổi, thiết kế tàu quân sự;
 • Công trình biển và thềm lục địa; Bảo đảm an toàn hàng hải;
 • Quản lý, bảo vệ môi trường thủy;
 • Nghiên cứu biến đổi khí hậu và tác động của môi trường, …. ;
 • Trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao hàng đầu trong khu vực cho các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến kinh tế biển;
 • Có đủ khả năng đào tạo đáp ứng được nhu cầu về nguồn nhân lực có trình độ cao cho chiến lược phát triển kinh tế biển của đất nước;
 • Tiến tới thu hút được học viên từ các nước trong khu vực và thế giới, cũng như xuất khẩu giáo dục cho các nước trong khu vực; Trở thành trung tâm hàng đầu khu vực và tiến tới tầm châu lục về định hướng, phát triển, triển khai, thực nghiệm các công nghệ mới trong các lĩnh vực liên quan đến kinh tế biển và hải dương học phục vụ cho nhu cầu dân dụng và quân sự.

NGND, PGS.TS  Máy trưởng Lương Công Nhớ

Hiệu trưởng Trường Đại học Hàng hải Việt Nam