ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀNG HẢI VIỆT NAM

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hàng hải Việt Nam là tổ chức Đoàn trường Đại học, Cao đẳng (tương đương Đoàn Thanh niên cấp quận/huyện) và trực thuộc Thành đoàn Hải Phòng.

I. Cơ cấu tổ chức:

Bao gồm 03 cấp:

               1. Đoàn trường.

               2. Các Liên chi đoàn, Đoàn cơ sở, Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường.

               3. Chi đoàn.

II. Các tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Đoàn trường:

A. Các Liên chi đoàn khoa/viện

1. Liên chi đoàn khoa Hàng hải

2. Liên chi đoàn khoa Máy tàu biển

3. Liên chi đoàn khoa Điện – Điện tử

4. Liên chi đoàn khoa Đóng tàu

5. Liên chi đoàn viện Cơ khí

6. Liên chi đoàn khoa Công trình

7. Liên chi đoàn khoa Kinh tế

8. Liên chi đoàn khoa Quản trị - Tài chính

9. Liên chi đoàn khoa Công nghệ thông tin

10. Liên chi đoàn khoa Ngoại ngữ

11. Liên chi đoàn Viện Môi trường

12. Liên chi đoàn Viện Đào tạo quốc tế.

13. Liên chi đoàn Viện Đào tạo Chất lượng cao

B. Đoàn cơ sở:

1. Đoàn trường Cao đẳng VMU

2. Đoàn Thanh niên Viện Khoa học công nghệ Tàu thủy.

C. Chi đoàn cơ sở

1. Chi đoàn giảng viên khối cơ sở - cơ bản

2. Chi đoàn cán bộ khối phòng ban - công ty - trung tâm.

3. Chi đoàn công ty Isalco

4. Chi đoàn công ty VMSK

III. Ban Chấp hành Đoàn trường và Ban Thường vụ

Ban Chấp hành Đoàn trường gồm 21 đồng chí và Ban Thường vụ Đoàn trường gồm 07 đồng chí.

IV. Liên hệ

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Việt Nam

Địa chỉ:             Nhà A9-3 – Khu Hiệu bộ trường ĐH Hàng hải Việt Nam

                         Số 484 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng.

Điện thoại:         031.3501346

Website:            http://doanthanhnien.vimaru.edu.vn 

Trang Facebook chính thức: Đoàn Thanh niên trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Diễn đàn sinh viên trên Facebook: Vimaru Confession

+ Văn phòng Đoàn trường:              Phòng 202 – Tầng 2 nhà A9-3.

+ Phòng Bí thư Đoàn trường:          Phòng 201 – Tầng 2 nhà A9-3.

+ Văn phòng Hội Sinh viên trường: Phòng 101 - Tầng 1 nhà A9-3.