Công trình thanh niên - chế tạo nước rửa tay sát khuẩn chống dịch Covid-19

16/11/2020 17:00:40

671

Trong hoàn cảnh dịch bệnh COVID-19 đang ngày càng lan rộng và diễn biến phức tạp và nguy hiểm hiện nay, việc rửa tay sát khuẩn trở thành một điều thiết yếu trong đời sống hàng ngày. Trước tình hình ấy, Đoàn trường cùng với 50 Đoàn viên Thanh niên đã triển khai Công trình chế tạo nước rửa tay khô sát khuẩn để chống dịch từ 01/02/2020 – 31/03/2020 tại Nhà A12 – Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. Điều này có ý nghĩa vô cùng lớn, là một nguồn động lực giúp cho cán bộ sinh viên, giảng viên toàn trường cảm thấy an toàn và yên tâm hơn khi quay trở lại làm việc và học tập của mình.

Đặc điểm của nước rửa tay sát khuẩn là loại bỏ hầu hết các tác nhân gây bệnh, giúp tiết kiệm thời gian để vệ sinh tay thông thường và tiện lợi khi sử dụng. Qua đó, công trình đã sản xuất với quy mô số lượng lớn sẵn sang phục vụ miễn phí cho gần 2000 cán bộ, giảng viên, người lao động và cùng 14.000 sinh viên toàn trường.

Ngoài ra, việc chế tạo nước sát khuẩn VMU nhằm lan tỏa hành động đẹp tới cộng đồng trong tình hình nguồn nước rửa tay sát khuẩn trên thị trường đang bị rối loạn do một vài thành phần lợi dụng bệnh dịch.

Whoops, looks like something went wrong.