CTTN - Đề án xây dựng mô hình cung cấp kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên

16/11/2020 22:51:52

644

Công trình diễn ra từ 01/04/2020 – 15/10/2020 do Câu lạc bộ Khởi nghiệp khoa kinh tế với 620 Đoàn viên thanh niên tham gia. Đề án xây dựng mô hình kiến thức khởi nghiệp được tuyên truyền và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp cho sinh viên, giúp cho sinh viên được cung cấp các kiến thức về nền tảng từ cơ bản đến chuyên sâu, hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp hình thành và phát triển, từ đó nâng cao tư duy nhận thức đúng đắn trong việc lựa chọn nghề nghiệp và sang tạo giá trị cho sinh viên.

Hoạt động được tổ chức đào tạo bao gồm 01 talkshow và 01 Workshop đào tạo về kiến thức và kỹ năng khởi nghiệp cho sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam.

Trong buổi Talkshow, có 600 đoàn viên tham gia tới từ mọi khoa viện trong đoàn trường Đại học Hàng Hải Việt Nam để tuyên truyền và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp cho sinh viên. Tại Workshop, có 20 đoàn viên có ý tưởng khởi nghiệp về cách đào tạo kỹ năng khởi nghiệp chuyên sâu.

Hi vọng rằng sau hoạt động trên, sinh viên trường Đại học Hàng Hải Việt Nam sẽ nắm bắt được kiến thức, kỹ năng và hình thành hiệu quả trong khởi doanh nghiệp, đổi mới sáng tạo và giá trị mới, giúp cho sinh viên hiểu biết rõ hơn về khởi nghiệp và mong muốn khởi nghiệp để chuẩn bị trong quá trình kinh doanh một cách sáng tạo.