Công trình thanh niên “Tái sinh dầu nhờn xe máy thải thành dầu gốc sử dụng kết hợp hai phương pháp đông tụ và hấp phụ”

02/09/2019 23:58:54

766

Vấn đề tái sinh dầu nhờn là một trong những vấn đề cấp thiết hiện nay, để đảm bảo các chỉ tiêu và chất lượng dầu đồng thời góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường luôn là mối quan tâm của các nhà nghiên cứu. Hiện nay ở Việt Nam, nhu cầu về nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ cho các ngành công nghiệp, giao thông vận tải và các lĩnh vực khác ngày càng tăng mà dầu nhờn thải bị xếp vào nhóm chất thải nguy hại ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường nên cần được quan tâm và quản lý chặt chẽ. Nhu cầu về dầu bôi trơn hiện nay ở nước ta vào khoảng 60.000 tấn/năm với nhất nhiều loại khác nhau. Lượng dầu nhớt thải ra hằng năm gần bằng với lượng dầu có nhu cầu được sử dụng. Công trình thanh niên “Tái sinh dầu nhờn xe máy thải thành dầu gốc sử dụng kết hợp hai phương pháp đông tụ và hấp phụ” do nhóm đoàn viên sinh viên Viện Môi trường: Bùi Thị Thu Hiền, Vũ Quang Huy, Lê Hoàng Nam, Trần Xuân Thông thực hiện dưới sự hướng dẫn của TS. Võ Hoàng Tùng đã nghiên cứu thành công điều kiện đông tụ và lựa chọn chất hấp phụ phù hợp để tái sinh dầu nhờn xe máy thải thành dầu gốc đạt chất lượng gần tương đương với dầu nhờn thương phẩm. Tỷ lệ hỗn hợp chất đông tụ có tỷ lệ NaOH 40%: Na3PO4 10%: Colopan 30% tối ưu là 40:30:30. Chất hấp phụ có khả năng xử lý màu tốt nhất được lựa chọn trong công trình là bentonite hoạt hóa. Việc sử dụng kết hợp hai phương pháp đông tụ và hấp phụ hứa hẹn một hướng đi mới thân thiện hơn với môi trường, cho hiệu suất tái sinh cao, không phát sinh khí thải, phần cặn dễ dàng tách loại và thu gom.

Công trình thanh niên được này phát triển từ Đề tài nghiên cứu cùng tên của nhóm tác giả. Đề tài đã được nghiệm thu thành công tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2018 - 2019 và được Ban Thường vụ Đoàn trường trao tặng giải thưởng "Sáng tạo trẻ VMU" năm 2019 vì có ý nghĩa xã hội, góp phần bảo vệ môi trường. Ban Thường vụ Đoàn trường cũng đã làm các thủ tục cần thiết để đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn công nhận Công trình "Tái sinh dầu nhờn xe máy thải thành dầu gốc sử dụng kết hợp hai phương pháp đông tụ và hấp phụ" là công trình thanh niên cấp quận, huyện năm 2019.

Đ/c Nguyễn Vương Thịnh - Ủy viên BTV Thành đoàn Hải Phòng, Bí thư Đoàn trường trao tặng Giải thưởng "Sáng tạo trẻ VMU" năm 2019 cho nhóm tác giả Công trình

Quyết định trao tặng giải thưởng "Sáng tạo trẻ VMU" năm 2019 cho Công trình.

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM

HÌNH ẢNH MỘT SỐ MẪU DẦU TÁI SINH

1. Dầu thải từ xe máy (xe mô tô)

Mẫu 1

Mẫu 3

Mẫu 5

Mẫu 6

Mẫu 8

Mẫu 10

Mẫu tối ưu

2. Dầu xe container