Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Nhà trường tham gia hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo: "Hoàng Sa, Trường Sa - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý"

08/10/2015 09:14:21

1024

Sáng ngày 24/9/2015, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hàng hải Việt Nam phối hợp cùng với Bộ Tư lệnh cảnh sát Biển Việt Nam tổ chức cho lực lượng đoàn viên thanh niên Nhà trường tham dự Triển lãm "Hoàng Sa, Trường Sa - Những bằng chứng Lịch sử và pháp lý" và tham dự các hoạt động tuyên truyền về chủ quyền biển đảo. Đây là hoạt động triển lãm các tư liệu và bằng chứng lịch sử quy mô lớn về chủ quyền biển đảo Việt Nam do Bộ Thông tin và truyền thông phối hợp cùng với Bộ Tư Lệnh Cảnh sát Biển Việt Nam tổ chức lần đầu tiên tại Hải Phòng. Thông qua hoạt động này, đoàn viên sinh viên Nhà trường được giáo dục về truyền thống lịch sử dân tộc về Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng và khẳng định mạnh mẽ chủ quyền biển đảo của đất nước.