Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Việt Nam được Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong Phong trào Thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015

08/10/2015 08:48:44

1566

Sáng ngày 25/9/2015 tại Cung văn hóa Thiếu Nhi thành phố, Thành đoàn Hải Phòng đã tổ chức Lễ biểu dương 70 Gương thanh niên điển hình tiên tiến và các mô hình hoạt động đoàn tiêu biểu. Cũng tại Lễ biểu dương lần này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã vinh dự được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã trao tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước của thành phố giai đoạn 2010 - 2015. Điều đó thể hiện sự ghi nhận của lãnh đạo Thành phố đối với sự cố gắng và thành tích của tuổi trẻ Nhà trường đối với phong trào thi đua của Thành phố.

Cũng nhân dịp Lễ biểu dương lần này, Ban Thường vụ Đoàn trường cũng đã đề cử 01 cá nhân cán bộ Đoàn tiêu biểu (đ/c Lưu Ngọc Long) và 01 mô hình hoạt động Đoàn tiêu biểu (CLB Hiến máu tình nguyện Nhà trường) để Thành đoàn Hải Phòng xem xét đề nghị Trung ương Đoàn công nhận và tặng bằng khen.