Đoàn trường ĐH Hàng hải VN đạt giải nhất Hội thi "Tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, TT Hồ Chí Minh" cấp thành phố.

02/11/2016 16:32:19

689

 

Đồng chí Đào Phú Dương - Phó bí thư Thành đoàn trao giải Nhất toàn đoàn cho đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường 

Sáng ngày 02/11/2016, Thành đoàn Hải Phòng tổ chức tổng kết và trao giải hội thi hội thi “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  cấp thành phố năm 2016. Đoàn trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã vinh dự giành giải Nhất tại Hội thi. 

Hội thi là hoạt động nhằm tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; qua đó, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên; tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc tìm hiểu, học tập các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác, hội sống và rèn luyện bản thân. Đây cũng là hoạt động thiết thực triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2015 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tham gia thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TĐTN-TG ngày 18/5/2016 của Ban Thường vụ Thành đoàn thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030

Hưởng ứng hội thi “Tìm hiểu chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”  cấp thành phố năm 2016 do Thành đoàn Hải Phòng phát động từ 25/8/2016 đến hết ngày 30/9/2016, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức tuyên truyền và triển khai hội thi đến toàn thể các cấp bộ đoàn, đoàn viên thanh niên trong toàn trường. Nội dung Hội thi liên quan đến những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, những hiểu biết về lịch sử dân tộc, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Chỉ trong một thời gian ngắn phát động từ ngày 25/8/2016 đến hết ngày 30/9/2016 đã có gần 11.000 lượt đoàn viên thanh niên Nhà trường đăng ký tham gia dự thi. Đoàn trường Đại học Hàng hải Việt Nam là đơn vị có tỷ lệ bài thi đạt chất lượng cao dẫn đầu thành phố.