Đoàn trường khởi động chiến dịch tiếp sức mùa thi năm 2015

02/10/2015 20:42:57

891

Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường về việc tổ chức hoạt động Tiếp sức mùa thi năm 2015 tại cụm thi THPT Quốc gia; Căn cứ Kế hoạch số 184KH/TĐTN-TNTH ngày 05/6/2015 của Thành đoàn Hải Phòng về việc tổ chức Chương trình “Tiếp sức mùa thi” năm 2015; Căn cứ Kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Nhà trường năm học 2014 - 2015, Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch triển khai và khởi động chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm 2015 bắt đầu từ ngày 25/6 đến hết ngày 04/7/2015.

Đoàn trường khởi động chiến dịch tiếp sức mùa thi năm 2015