Đoàn trường nhận danh hiệu "Đơn vị xuất sắc" Tháng Thanh niên 2015

02/10/2015 15:22:13

1053

Chiều ngày 16/4/2015, Thành đoàn Hải Phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết Phong trào thanh thiếu niên quý I và Tháng Thanh niên năm 2015. Trong Tháng Thanh niên 2015, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, sôi nổi hưởng ứng Tháng Thanh niên, tạo cơ hội cho đoàn viên thanh niên được thể hiện mình trên các lĩnh vực học tập, NCKH, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tình nguyện chung sức vì cộng động. Ghi nhận những thành tích đó, Thành đoàn Hải Phòng đã trao tặng danh hiệu "Đơn vị xuất sắc" Tháng Thanh niên 2015 cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Đoàn trường nhận danh hiệu ĐƠN VỊ XUẤT SẮC Tháng Thanh niên 2015