Hội nghị đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01 của BTV TƯ Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của CB Đoàn”

19/07/2019 14:11:57

192

Ngày 10/01/2019

Căn cứ Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019; Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn, sáng ngày 10/01/2019 tại phòng họp số 3, Ban Thường vụ Đoàn trường tổ chức Hội nghị đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn”. Tham dự Hội nghị là 120 cán bộ Đoàn chủ chốt đến từ các Liên chi đoàn và Đoàn trực thuộc. Đồng chí Nguyễn Vương Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng, Bí thư Đoàn trường chủ trì Hội nghị. Sau phần báo cáo đề dẫn kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN thời gian vừa qua do đồng chí Nguyễn Lê Mạnh Cường - Phó bí thư Đoàn trường trình bày, đồng chí Nguyễn Vương Thịnh đã chủ trì phần đối thoại, trao đổi với các đồng chí cán bộ Đoàn của các Liên chi đoàn và Đoàn trực thuộc về việc triển khai Chỉ thị tại các đơn vị. Đồng chí Nguyễn Vương Thịnh cũng đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc trong năm 2019 tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chỉ thị 01 CT/ TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn. Trong đó tập trung triển khai nội dung trong các buổi họp BCH và các buổi sinh hoạt chi đoàn. Nhấn mạnh nội dung 8 điều cán bộ đoàn nên làm và không nên làm.

Nên làm: Xung kích; Trách nhiệm; Gương mẫu; Trung thực; Sáng tạo; Thân thiện; Thường xuyên học tập; Tích cực rèn luyện kỹ năng.

Không nên làm: Phát ngôn không đúng; Làm việc hình thức, đối phó; Quan liêu, hành chính hóa; Thiếu khiêm tốn và không cầu thị; Không chấp hành kỷ luật; Thiếu tinh thần đoàn kết; Thiếu ý chí đấu tranh; Thiếu chuẩn mực trong lối sống.