Hội nghị đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới" năm 2019

19/07/2019 09:00:36

602

Ngày 20/3/2019

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Triển khai kế hoạch xây dựng hình mẫu thanh niên thời kỳ mới có “Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn” giai đoạn 2018-2022 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Thành đoàn Hải Phòng ban hành, sáng ngày 20/3/2019 tại phòng họp số 3, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức Hội nghị đẩy mạnh triển khai Cuộc vận động "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới" năm 2019 với sự tham gia của 120 đồng chí đại biểu là cán bộ Đoàn chủ chốt đến từ các Liên chi đoàn và Đoàn trực thuộc trong toàn trường. Đồng chí Nguyễn Vương Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn trường chủ trì Hội nghị. Tại Hội nghị này, các đại biểu đã được phố biến tinh thần chỉ đạo của Trung ương Đoàn và Thành đoàn Hải Phòng về việc triển khai Cuộc vận động trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên cả nước và thành phố, đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để triển khai trong đoàn viên, thanh niên, sinh viên Nhà trường. Các đại biểu cũng có cơ hội nghiên cứu, tìm hiểu sâu thêm mục đích, ý nghĩa của 12 tiêu chí xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam trong thời kỳ mới