Hội nghị Tổng kết Phong trào sinh viên 5 tốt giai đoạn 2018-2023 và tập huấn công tác tổ chức Đại hội HSV các cấp nhiệm kỳ 2023-2025

03/03/2023 10:03:31

619

Sáng ngày 25/02/2023, tại phòng họp 3.1, Hội sinh viên trường đã tổ chức Hội nghị "Tổng kết phong trào Sinh viên 5 tốt giai đoạn 2018 - 2023 và tập huấn công tác tổ chức Đại hội Hội sinh viên các cấp nhiệm kỳ 2023 - 2025 với sự tham gia đầy đủ của các Liên chi Hội trưởng, Liên chi Hội phó các đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên trường qua sự điều hành của các đ/c thường trực Hội Sinh viên trường.
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Phương, Phó Chủ tịch HSV trường giới thiệu nội dung hội nghị
Tại hội nghị, đ/c Ngô Việt Anh - Phó Chủ tịch Hội sinh viên trường đã báo cáo Tổng kết phong trào Sinh viên 5 tốt tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023, đồng thời, nêu ra các vấn đề còn tồn tại trong quá trình triển khai phong trào, từ đó đưa ra những định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng và lan tỏa phong trào nhiều hơn nữa trong sinh viên.
Đ/c Ngô Việt Anh báo cáo tổng kết Phong trào Sinh viên 5 tốt giai đoạn 2018-2023
Một nội dung quan trọng khác tại hội nghị là công tác Tập huấn tổ chức Đại hội Hội sinh viên các cấp nhiệm kỳ 2023-2025. Đ/c Lê Hoàng Dương, Chủ tịch HSV trường đã trực tiếp thông tin và hướng dẫn đến các đại biểu là các cán bộ hội chủ chốt tại các liên chi, những người trực tiếp điều hành công tác tổ chức Đại hội tại đơn vị.
Đ/c Lê Hoàng Dương tập huấn các nội dung tổ chức Đại hội Hội sinh viên các cấp
Toàn cảnh hội nghị
Cuối cùng, đại diện thường trực Hội sinh viên trường đã trực tiếp trao đổi cùng các Liên chi Hội trưởng của các đơn vị về tình hình triển khai phong trào Sinh viên 5 tốt tại đơn vị trong năm học 2022-2023 và nghe báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Liên chi Hội sinh viên tại các khoa, viện.
Đại diện Liên chi Khoa Quản trị - Tài chính phát biểu
Đại diện Liên chi HSV khoa Đóng tàu phát biểu
Đại diện Liên chi HSV khoa Công trình phát biểu
Đại diện Liên chi HSV khoa Điện - Điện tử phát biểu