Hội nghị triển khai Nghị quyết nhiệm kỳ 2019 - 2022

24/07/2020 18:11:20

2961

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2019 – 2020, được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban Giám hiệu Nhà trường, ngày 22, 23/07/2020, Ban Thường vụ Đoàn trường Đại học Hàng hải Việt Nam tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 – 2022.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn trường, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên trường và các cán bộ Đoàn – Hội tiêu biểu.

Tại Chương trình Hội nghị, đồng chí Lê Hoàng Dương – Bí thư Đoàn trường đã triển khai các Chương trình hành động cụ thể để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn trường nhiệm kỳ 2019 – 2022 với các nhiệm vụ trọng tâm:

- Tăng cường các giải pháp bồi dưỡng và xây dựng thế hệ đoàn viên, thanh niên Nhà trường:

+ Có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lối sống văn hóa lành mạnh, có ý thức chấp hành pháp luật.

+ Có tri thức, là nguồn nhân lực chất lượng cao, xung kích sáng tạo trên mặt trận khoa học kỹ thuật - công nghệ và giáo dục đào tạo.

+ Có sức khỏe và kỹ năng xã hội.

+ Có tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng.

+ Có tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển thành phố và đất nước.

- Thống nhất việc thực hiện 19 chỉ tiêu được chia thành 03 nhóm chỉ tiêu tại nhiệm kỳ.

Các thành viên tham gia Hội nghị cũng có các chia sẻ và nêu các ý kiến về các nội dung triển khai trong nhiệm kỳ.

Whoops, looks like something went wrong.