Hội nghị tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023

18/07/2019 22:43:27

107

Ngày 24/4/2019

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2018 - 2019; Được sự chỉ đạo của Ban Thư ký Hội Sinh viên thành phố Hải Phòng và Ban Thường vụ Đoàn trường, sáng ngày 24/4/2019, tại phòng họp số 3, Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đã tổ chức Hội nghị Tuyên truyền, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên thành phố lần thứ V, Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Tới tham dự Hội nghị có 120 đồng chí đại biểu là cán bộ Hội chủ chốt của các Liên chi Hội trong toàn trường. Đồng chí Lê Hoàng Dương - Phó chủ tịch Hội Sinh viên thành phố, Chủ tịch Hội Sinh viên trường chủ trì Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về kết quả Đại hội Hội Sinh viên thành phố lần thứ V, Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và nội dung nghị quyết Đại hội cũng như các chỉ tiêu cơ bản. Ban Thư ký Hội Sinh viên cũng chỉ đạo các cấp bộ Hội xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Sinh viên các cấp.