Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mừng Xuân Canh Tý năm 2020

11/02/2020 15:32:12

1377

Vào ngày 10 tháng 2 vừa qua, thực hiện Kế hoạch số 259 - KH/TDTN-DKTHTN về tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Canh Tý năm 2020; Thiết thực chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIII, 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020), BCH Đoàn trường Đại học Hàng hải Việt Nam đã phát động việc trồng cây, chăm sóc các cây đã trồng đến rộng khắp các liên chi đoàn và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các tổ chức đoàn cơ sở.

Hoạt động đã diễn ra rất thiết thực và ý nghĩa, giúp cho sinh viên Hàng Hải đã nhận thức, nâng cao trách nghiệm và phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của cán bộ Đoàn trong việc bảo vệ cây xanh góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, tạo tiền đề cho đất nước phát triển bền vững.

Đồng thời hoạt động của lễ Tết trồng cây cũng góp phần làm trọng tâm để triển khai chương trình “Vì một Việt Nam xanh” trong năm 2020; thực hiện chỉ tiêu trồng mới 6 triệu cây xanh trong năm 2020.