Mô hình VMU Corner Công trình thanh niên cấp Quận, Huyện năm 2021

29/11/2021 14:09:47

276

Trong năm học 2020 – 2021, nhằm thiết thực triển khai các mô hình gây nguồn quỹ hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp của sinh viên, ngày 27/12/2020, dự án “VMU Corner – Góc khởi nghiệp sinh viên” đã chính thức đi vào hoạt động. Mô hình được đặt tại tầng 1 Nhà A4, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam.

Được triển khai dưới hình thức mô hình kinh doanh cà phê và bố trí các không gian sinh hoạt chung cho các CLB, không gian đọc sách,… mô hình hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điểm mới trong phong trào khởi nghiệp của sinh viên. Lợi nhuận từ việc kinh doanh sẽ được Đoàn thanh niên, Hội Sinh viên Nhà trường sử dụng để hỗ trợ phát triển phong trào khởi nghiệp sinh viên. Bên cạnh đó, với mỗi đồ uống bán ra sẽ được trích lại kinh phí là 1.000đ/1 sản phẩm để đóng góp vào Quỹ Khởi nghiệp sáng tạo trẻ - trao tặng cho hàng năm cho các SV và Nhóm SV có để tài NCKH xuất sắc, tài trợ kinh phí hoạt động cho CLB Khởi nghiệp của Đoàn Trường ĐHHHVN. Giá trị làm lợi dự kiến của Công trình là trên 50.000.000đ/năm.