Sinh hoạt chi đoàn với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”

24/12/2019 09:03:45

2026

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), nhằm đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên, Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thương vụ Thành đoàn về việc tổ chức đợt hoạt động kỷ niệm 90 thành lập Đảng cộng sản Việt nam với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắc son niềm tin với Đảng”, Ban Thường vụ Đoàn Trường đã chú trọng đẩy mạnh các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống cho đoàn viên, thanh niên nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Thường Đoàn Trường đã chỉ đạo các Liên chi đoàn đồng loạt triển khai đợt sinh hoạt chính trị tại các Chi đoàn với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam sắt son niềm tin với Đảng”.  Đợt sinh hoạt được 100% Chi đoàn triển khai với các hình thức sinh hoạt đa dạng, phong phú. Nội dung buổi sinh hoạt xoay quanh vấn đề: Tuyên truyền lịch sử 90 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng cộng sản Việt Nam; tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đợt sinh hoạt là một trong những hoạt động mở đầu cho chuỗi sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm giúp đoàn viên, thanh niên Nhà trường nhận thức sâu sắc, toàn diện về lịch sử hình thành và phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam; những cột mốc, những thành tựu vĩ đại của Đảng trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam; phát huy tốt vai trò xung kích, trách nhiệm của tuổi trẻ, phát huy vai trò đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, sáng tạo trong học tập, lao động sản xuất, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Whoops, looks like something went wrong.