Tập huấn kỹ năng điều phối và giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho sinh viên tình nguyện

21/07/2019 21:29:55

201

Ngày 22/6/2019

Thực hiện Kế hoạch tổ chức Chương trình Tiếp sức mùa thi và Chiến dịch Mùa hè Xanh năm 2019 của Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Nhà trường, sáng ngày 22/6/2019 tại Hội trường lớn A8, Ban Thường vụ Đoàn trường phối hợp với phòng CSGT - CATP tổ chức tập huấn kỹ năng điều phối và giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho hơn 500 sinh viên tình nguyện. Các bạn sinh viên tình nguyện tham gia chương trình được cán bộ, chiến sĩ phòng CSGT - CATP cung cấp các kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, một số tình huống xảy ra khi tham gia giao thông, các nguy cơ gây mất an toàn giao thông, kỹ năng điều phối giao thông, kỹ năng tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông cho người dân,... Đây thực sự là những kiến thức, kỹ năng hết sức bổ ích giúp các bạn sinh viên tình nguyện phát huy tốt hơn vai trò của mình trong giữ gìn trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cho những người trẻ.