Triển khai học tập "6 bài học lý luận chính trị cơ bản" trong đoàn viên sinh viên khóa 60

16/09/2019 22:05:59

622

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 – 2020 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hàng hải Việt Nam; Nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đoàn viên thanh niên Nhà trường, từ ngày 9/9 đến ngày 14/9/2019 tại Hội trường A8, Ban Thường vụ Đoàn trường đã tổ chức được 06 buổi học tập “06 bài học lý luân chính trị cơ bản” cho hơn 3.400 đoàn viên sinh viên khóa 60. Đồng chí Nguyễn Vương Thịnh - Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn, Bí thư Đoàn trường cùng các đồng chí báo cáo viên tại cơ sở đã trực tiếp lên lớp giới thiệu các nội dung của 06 bài học cho đoàn viên sinh viên bao gồm:
- Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh.
- Đảng cộng sản và hệ thống chính trị ở Việt Nam.
- Lịch sử hình thành và phát triển của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
- Các kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc.
- Những tấm gương đoàn viên thanh niên tiêu biểu.
Đây là hoạt động chính trị hết sức có ý nghĩa dành cho đoàn viên sinh viên khóa 60 trong khuôn khổ Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa.