Tuổi trẻ Hàng hải tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

08/04/2024 17:23:59

58

Tuổi trẻ Hàng hải tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông”

Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” được triển khai với mục đích nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc, tuyên truyền, tổ chức để đoàn viên, thanh thiếu nhi treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc. Tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 100% các văn phòng Đoàn - Hội, nơi sinh hoạt của đoàn viên, sinh viên đều được bố trí treo bản đồ Việt Nam một cách trang trọng.

Bên cạnh đó, các bạn sinh viên còn tích cực tham gia cuộc thi CHECK IN CÙNG BẢN ĐỒ VIỆT NAM, các bạn hãy cùng dạo một vòng quanh trường để ngắm những bức hình thật đẹp cùng bản đồ Việt Nam nhé.