Xóa quảng cáo, rao vặt - hoạt động nhỏ góp phần xây dựng văn minh đô thị

26/03/2020 11:57:07

678

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2019 - 2020; căn cứ Kế hoạch số 264-KH/TĐTN-CTTN ngày 18/02/2020 của Ban Thường vụ Thành đoàn về Tháng Thanh niên năm 2020, Ban thường vụ Đoàn trường Đại học Hàng hải Việt Nam xây dựng Kế hoạch số 24/KH-ĐTN tổ chức các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2020 với chủ đề “Thanh niên Hải Phòng, tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng”.

Tháng thanh niên năm nay, Đoàn trường Đại học Hàng hải đã phát động hoạt động "Ngày chủ nhật xanh" với những hoạt động tình nguyện thiết thực vì cộng đồng trên nhiều địa điểm, đặc biệt là 30 đoàn viên ĐH Hàng hải Việt Nam tại Q. Ngô Quyền đã tham gia hoạt động xây dựng văn minh đô thị, xóa quảng cáo rao vặt trên tuyến đường Lạch Tray và tuyến đường Cầu Đất.

Tại Cầu Đất, 15 đoàn viên ĐH Hàng hải Việt Nam đã phối hợp cùng Đoàn phường Cầu Đất tiến hành xóa quảng cáo, rao vặt trên những điểm nóng về hành vi này trên tuyến phố Cầu Đất, đồng thời thực hiện tuyên truyền văn hóa giao thông tại tuyến giao cắt đường sắt và đường bộ. Sau những hoạt động đó, các đoàn viên thanh niên còn tham gia phát khẩu trang miễn phí và giới thiệu về "Tủ thuốc thanh niên" - một công trình ý nghĩa của Đoàn phường Cầu Đất.

Tại Lạch Tray, 15 đoàn viên đã tham gia hoạt động xây dựng văn minh đô thị, xóa quảng cáo rao vặt trên tuyến đường Lạch Tray, một tuyến phố với chiều dài lớn và nhiều điểm nóng về quảng cáo, rao vặt vi phạm mỹ quan đô thị. Hoạt động của các bạn đã nhận được sự hưởng ứng của nhân dân đang sinh sống trên địa bàn. 

Tuổi trẻ Trường Đại học Hàng hải Việt Nam luôn sẵn sàng tình nguyện vì cộng đồng, nâng cao trách nhiệm và nhận thức của nhân dân vì sức khỏe cộng động đặc biệt trong mùa dịch bệnh, cũng như tiếp tục duy trì các hoạt động nâng cao văn hóa giao thông, văn minh đô thị.