ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM KHOA ĐÓNG TÀU 2023 - 2025

16/04/2023 17:36:25

3988

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM KHOA ĐÓNG TÀU 2023 - 2025
Tối ngày 14/4 tại phòng 606 A6, Liên chi Hội Sinh viên Khoa Đóng tàu đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Hội sinh viên Việt Nam Khoa Đóng Tàu nhiệm kỳ 2020 - 2023.
 
Đại hội đã tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên, nhiệm kỳ 2020 - 2023, kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo của BCH Liên chi Hội Sinh viên Khoa nhiệm kỳ 2020 - 2023; xây dựng mục tiêu, phương hướng công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2025.
 
Có thể thấy, dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và gặp nhiều khó khăn trong công tác chỉ đạo nhưng Liên chi Hội sinh viên Khoa Đóng Tàu vẫn có những đóng góp to lớn, đạt được nhiều thành tựu song vẫn cần phải cố gắng hơn nữa để khắc phục những khuyết điểm còn tồn đọng.
 
Một nhiệm kỳ mới lại đến cùng những dự định, những khát khao mới. Chúc cho các đồng chí trong BCH Liên chi Hội sinh viên nhiệm kỳ 2023 - 2025 sẽ tiếp tục cố gắng và nỗ lực hết mình gặt hái được nhiều thành công, có nhiều dấu ấn mới trong công tác Hội và phong trào sinh viên.