Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống HS-SV và trao tặng Danh hiệu Sinh viên 5 tốt trung ương, Sao tháng giêng 2019

06/01/2020

874

Lễ kỷ niệm và biểu dương được tổ chức lại Cung thể thao Quần ngựa, TP Hà Nội.