Tiếp sức mùa thi 2015

04/10/2015

3721

Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch triển khai và khởi động chiến dịch Tiếp sức mùa thi năm 2015 bắt đầu từ ngày 25/6 đến hết ngày 04/7/2015.