Chương trình "Thực tập hưởng lương cho SV năm cuối"

07/10/2016 16:08:44

7278

         Thực hiện chương trình Kết nối doanh nghiệp năm 2016, nhằm đem lại cho các bạn SV đã và sắp tốt nghiệp cơ hội được thực tập và phát triển sự nghiệp tại Nhật Bản; Ngày 4 tháng 10 năm 2016 tại PhòngH 1ooij thảo Khoa CNTT, Liên chi đoàn Khoa Kinh tế và Khoa Quản trị-Tài chính đã phối hợp với Công ty Jellyfish Education tổ chức Hội thảo chương trình Thực tập hưởng lương lại Tochigi, Nhật Bản. Đến với chương trình này, SV đã được Đại diện Công ty giới thiệu về cơ hội được thực tập nhận lương và cơ hội được nhận vào làm việc chính thức tại các DN ở Nhật Bản sau 6 tháng.

         Một số hình ảnh của Chương trình: