Chương trình tìm kiếm tài năng sinh viên "Dự án số 59"

02/07/2019 15:23:07

5111

Ngày 12/11/2018

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019; nhằm chào mừng các tân sinh viên khóa 59 của khoa Kinh tế nhập trường và góp phần phát hiện các tài năng trong phong trào văn hóa văn nghệ; Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Chủ nhiệm Khoa, tối ngày 12/11/2018, Liên chi đoàn khoa Kinh tế đã tổ chức Chương trình Tìm kiếm tài năng sinh viên mang tên "Dự án số 59". Chương trình thu hút đông đảo sinh viên trong và ngoài khoa tham gia. Các bạn sinh viên đã mang đến các tiết mục tài năng hết sức đặc sắc, thể hiện sức trẻ, sự năng động của sinh viên khoa Kinh tế. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động của Liên chi đoàn Khoa trong năm học 2018 - 2019.