Liên hệ

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Địa chỉ: Nhà A9 - Khu Hiệu bộ - 484 Lạch Tray - Ngô Quyền - Hải Phòng, Hải Phòng

Điện thoại: 0313501346