Đại hội đại biểu Liên chi đoàn khoa Máy tàu biển nhiệm kỳ 2019 - 2022 thành công tốt đẹp

31/08/2019 23:14:15

4880

Sáng ngày 28/8/2019 tại Phòng họp số 3, tầng 3 nhà A1, khu Hiệu bộ, Liên chi đoàn khoa Máy tàu biển đã tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 – 2022. Đồng chí Nguyễn Lê Mạnh Cường – Phó bí thư Đoàn trường đã về dự và chỉ đạo Đại hội. Trong nhiệm kỳ 2017 – 2019, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Liên chi đoàn khoa Máy tàu biển đã đạt được rất nhiều kết quả đáng khích lệ, được Đảng ủy Khoa và BTV Đoàn trường ghi nhận biểu dương. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn tồn tại rất nhiều khó khăn, thách thức, hạn chế cần khắc phục, đặc biệt là công tác cán bộ.  Đại hội lần này có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2019, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2019 – 2022 và bầu ra Ban Chấp hành Liên chi đoàn khóa mới lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Liên chi đoàn khoa Máy tàu biển trong nhiệm kỳ mới.  
Sau một thời gian làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra được Ban Chấp hành khóa mới gồm 11 đồng chí. Đồng chí Phạm Anh Đức tiếp tục được Ban Chấp hành tín nhiệm bầu giữ chức vụ Bí thư Liên chi đoàn khoa Máy tàu biển nhiệm kỳ 2019 -2022.