Công trình thanh niên “ Bảo vệ môi trường - chống rác thải nhựa” tại bãi biển Đồ Sơn.

02/06/2024 10:08:12

41

Hoạt động được diễn ra vào sáng ngày 09/03/2024 với sự tham gia của gần 30 sinh viên thuộc CLB Sinh viên Tình nguyện Khoa Quản trị - Tài chính - Sắc xanh FOM.

Rác thải là một vấn đề rất nghiêm trọng đối với môi trường biển. Đặc biệt, rác thải nhựa mang theo các loại hóa chất vào môi trường biển có thể gây ra phơi nhiễm các chất độc hại cho các sinh vật biển và ảnh hưởng đến sức khỏe của con người.

 

Hình 1: Các bạn sinh viên tình nguyện Khoa Quản trị - Tài chính trong buổi ra quân

Nhằm nâng cao tinh thần giữ gìn vệ sinh môi trường cho các bạn sinh viên, Khoa Quản trị - tài chính trường Đại học Hàng Hải Việt Nam đã tổ chức hoạt động “Bảo vệ môi trường - Chống rác thải nhựa tại bãi biển Đồ Sơn”.