CUỘC THI VIẾT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

18/05/2023 22:26:11

3855

Hưởng ứng hoạt động thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đối với đoàn viên, sinh viên.

Liên chi Đoàn khoa Công nghệ thông tin, khoa Quản trị tài chính, viện Cơ khí, viện Môi trường và khoa Đóng tàu phối hợp tổ chức Cuộc thi viết học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cuộc thi viết với chủ đề Đoàn viên, sinh viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm phấn đấu được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Không có mô tả ảnh.

Sau một tuần phát động, Ban Tổ chức tiếp nhận 25 bài viết đến từ 5 khoa, viện. Tác phẩm “Tâm thư gửi Bác” của sinh viên Nguyễn Thị Ngoan, Liên chi Đoàn khoa Quản trị - Tài chính xuất sắc đạt giải Nhất cuộc thi này.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang đứng và văn bản cho biết 'CUỘC THI VIỆT HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HACHI MINH 20:22'

Ngoài ra, Ban Tổ chức còn trao 1 giải Nhì, 1 giải Ba cho các tác giả có tác phẩm tốt là các sinh viên đến từ khoa CNTT và khoa QT-TC. 

Không có mô tả ảnh.

Có thể là hình ảnh về ‎2 người, mọi người đang đứng, trong nhà và ‎văn bản cho biết '‎HỌC TẬP VÀ LÀM VIỆC THEO TÂM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC ổ CHÍ MINH Jبl 20‎'‎‎

Những tác phẩm tốt của cuộc thi góp phần khuyến khích mọi người luôn phấn đấu học tập và làm theo gương Bác trên mọi lĩnh vực của cuộc sống, góp phần cổ vũ đoàn viên, sinh viên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản, khẳng định ý nghĩa và giá trị trường tồn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh; tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng hơn nữa về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội thực dụng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, và các biểu hiện tiêu cực khác.

Không có mô tả ảnh.

Whoops, looks like something went wrong.