Gala Chào tân Sinh viên khóa 59 "X-Factor K59"

02/07/2019 15:13:21

880

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019; nhằm chào mừng các tân sinh viên K59 nhập trường và góp phần phát hiện các tài năng trong phong trào văn hóa văn nghệ; Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban Chủ nhiệm Khoa, tối ngày 22/10/2018 tại Hội trường lớn A8, Liên chi đoàn khoa Quản trị  - Tài chính đã tổ chức Chương trình Gala Chào tân sinh viên khóa 59 "X-Factor K59". Chương trình thu hút đông đảo sinh viên trong và ngoài khoa tham gia. Các bạn sinh viên đã mang đến các tiết mục tài năng hết sức đặc sắc, thể hiện sức trẻ, sự năng động của sinh viên khoa Quản trị - Tài chính. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi các hoạt động của Liên chi đoàn Khoa trong năm học 2018 - 2019.