Hội thảo Văn hóa ứng xử và ý thức bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng

18/05/2023 00:04:58

3485

Vào hồi 8h00 thứ 7 ngày 06/05/2023, Liên chi Đoàn khoa Công nghệ thông tin và Liên chi Đoàn khoa Quản trị - Tài chính phối hợp tổ chức Hội thảo Văn hóa ứng xử và ý thức bảo vệ thông tin cá nhân trên môi trường mạng nhằm nâng cao kỹ năng của đoàn viên sinh viên trong các hoạt động học tập, làm việc, trao đổi thông tin cũng như giao tiếp, ứng xử trên không gian mạng.

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang học, cái bục và văn bản

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang học và văn bản

Tại buổi hội thảo, Thượng úy Lê Thị Thùy Dung – Phó bí thư CĐ PA03, Công an thành phố Hải Phòng đã trao đổi thông tin về những lợi ích to lớn mà mạng Internet mang đến cho con người; các vấn đề nảy sinh, tác động xấu của mạng Internet; việc dùng mạng xã hội vào những mục đích không lành mạnh; các nguy cơ lộ, mất thông tin tài khoản cá nhân trên không gian mạng.

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'Nâng cao hiệu quả bảo vệ thông tin dữ liệu cá nhân trên môi trường mạng TẬ HELOP NT45DH KINH ANG Báo cảo viên: Thượng úyLẻ Thị Thùy Dung Đơn Phòng Pa03 Công anT Hả'

Có thể là hình ảnh về 4 người, mọi người đang học và bàn

Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang học và văn bản

Tiếp đó, diễn giả đã trao đổi các nội dung liên quan đến thực trạng mạng xã hội và văn hoá ứng xử trên không gian mạng xã hội giai đoạn hiện nay; kỹ năng xử lý thông tin và đánh giá những tác động của mạng xã hội đến người sử dụng; giải pháp nhằm định hướng để người dùng tự điều chỉnh việc sử dụng và ứng xử trên mạng xã hội.

Có thể là hình ảnh về 2 người, mọi người đang học và văn bản

Có thể là hình ảnh về 11 người, mọi người đang học, bàn cờ và văn bản

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang học và văn bản

Thông qua hội thảo đã giúp mỗi đoàn viên hiểu thêm, có góc nhìn toàn diện hơn, đúng đắn hơn về việc sử dụng mạng xã hội. Từ đó nhận thức rằng việc sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm, đúng quy định là một đòi hỏi quan trọng đối với mỗi đoàn viên thanh niên.

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang học và bàn cờ

Có thể là hình ảnh về 3 người, mọi người đang học và văn bản