• Chủ đề tháng 10 năm 2019

  27/10/2019 22:00:00

  179

  - LỊCH SỬ NGÀY TRUYỀN THỐNG HỘI LIÊN HIỆP THANH NIÊN VIỆT NAM (15/10) - KỶ NIỆM 105 NĂM NGÀY SINH ANH HÙNG LIỆT SĨ LÝ TỰ TRỌNG.

 • Chủ đề tháng 9 năm 2019

  01/09/2019 07:33:35

  170

  Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 9 năm 2019: 1. Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn. 2. Tôi yêu Tổ quốc tôi. 3. Chào mừng Đại hội X - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng.

 • Chủ đề tháng 8 năm 2019

  31/08/2019 23:49:23

  167

  Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 8 năm 2019: THEO DÒNG LỊCH SỬ