• Chủ đề tháng 9 năm 2019

  01/09/2019 07:33:35

  51

  Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 9 năm 2019: 1. Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn. 2. Tôi yêu Tổ quốc tôi. 3. Chào mừng Đại hội X - Hội LHTN Việt Nam thành phố Hải Phòng.

 • Chủ đề tháng 8 năm 2019

  31/08/2019 23:49:23

  54

  Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 8 năm 2019: THEO DÒNG LỊCH SỬ