Chủ đề sinh hoạt tháng 11 năm 2019

13/02/2020 22:46:43

3380

Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 11/2019 : "HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH"

 

File đính kèm Kích thước
1572917047-THANG-11.doc 939.00 KB