Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 3-2020

02/03/2020 20:39:48

1309

Chủ điểm: Tháng thanh niên 2020 - Thanh niên Hải Phòng tình nguyện sáng tạo vì cộng đồng

Nội dung:

- Tuyên truyền giáo dục về truyền thống vẻ vang của tuổi trẻ VIệt Nam và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; tuyên truyền tình hình phát triển kinh tế - xã hội - chính trị của thành phố gắn với các vấn đề thời sự chung của đất nước

- Tổ chức các hoạt động tình nguyện, sáng tạo vì cộng đồng

- Tăng cường tuyên truyền, phòng chống dịch COVID-19

File đính kèm Kích thước
THANG-3-(28.2.20).docx 1.45 MB