Tài liệu sinh hoạt chi đoàn tháng 8-2020

18/08/2020 00:00:34

3708

Tài liệu sinh hoạt Chi đoàn tháng 8/2020
Chủ điểm: Theo dòng lịch sử
Mời các đồng chí và các bạn tải về.

TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG
NGÀNH TUYÊN GIÁO CỦA ĐẢNG (01/8/1930 - 01/8/2020)

File đính kèm Kích thước
Tai-lieu-SHCD-thang-8.2020.doc 1.38 MB