Công trình thanh niên “Hệ thống hòm thư tố giác tội phạm trực tuyến tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam”

28/03/2017 14:32:26

199

Với mục đích giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trường Đại học Hàng hải Việt Nam, Đoàn thanh niên trường đã triển khai công trình “Hệ thống hòm thư tố giác tội phạm trực tuyến tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam” dựa trên sự phối hợp giữa Đoàn thanh niên trường ĐH Hàng hải Việt Nam và Đoàn thanh niên Phòng An ninh Kinh tế PA81 – Công an thành phố. Công trình được triển khai thành công sẽ là kênh thông tin để đoàn viên, sinh viên trong Nhà trường có thể kịp thời tố giác các hành vi sai phạm, vi phạm pháp luật của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Nhà trường. Công trình được triển khai ngay tại trường Đại học Hàng hải Việt Nam, bắt đầu từ ngày 20/3/2017 và kết thúc vào ngày 15/04/2017. Công trình được xây dựng với hệ thống nhắc nhở ngay khi có thư tố giác tội phạm và thông tin cá nhân của người tố giác sẽ được giữ kín, đảm bảo an toàn cho người gửi thư. Thư tố giác tội phạm sẽ được gửi đến địa chỉ email do trực tiếp Phòng An ninh Kinh tế PA81 quản lý để giảm bớt các quy trình thủ tục chuyển giao. Bên cạnh đó, công trình sẽ được áp dụng công nghệ chống spam hệ thống và thư rác để có thể kiểm soát được số lượng thư tố giác, tránh hiện tượng nhầm lẫn, thất thoát do số lượng thư spam quá nhiều. Công trình này sẽ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội, giúp cho Nhà trường có thể hạn chế được số lượng đối tượng vi phạm pháp luật, tạo nên một môi trường giáo dục lành mạnh. Bênh cạnh đó, Phòng An ninh Kinh tế cũng có thể cập nhật tình hình an ninh tại địa bàn quanh trường Đại học Hàng hải Việt Nam một cách dễ dàng hơn.

Địa chỉ hòm thư trực tuyến: http://doanthanhnien.vimaru.edu.vn/togiactoipham.php