Chương trình Tìm kiếm tài năng sinh viên "SEE THE SHOW"

02/07/2019 21:37:59

5017

Ngày 10/12/2018

Thực hiện kế hoạch công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019; nhằm  phát hiện các tài năng trong phong trào văn hóa văn nghệ; Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đoàn trường và Ban lãnh đạo Viện, tối ngày 10/12/2018 tại Hội trường lớn A8, Liên chi đoàn Viện Đào tạo chất lượng cao đã tổ chức Chương trình Tìm kiếm tài năng sinh viên mang tên  "SEE THE SHOW" 2019. Chương trình thu hút đông đảo sinh viên trong và ngoài Viện tham gia. Các bạn sinh viên đã mang đến các tiết mục hết sức đặc sắc, thể hiện sức trẻ, sự năng động và tài năng của sinh viên Viện Đào tạo chất lượng cao. Chương trình đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần và phát triển phong trào văn nghệ trong sinh viên.

Whoops, looks like something went wrong.