Ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5-6-2019

20/07/2019 23:44:51

4533

Ngày 5/6/2019

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2018 - 2019; Thiết thực hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm Ngày môi trường thế giới 5/6; Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đoàn trường, sáng ngày 05/6/2019, Liên chi đoàn Viện Môi trường đã tổ chức ra quân hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 05/6/2019 với hoạt động dọn dẹp rác thải, vệ sinh môi trường trên tuyến đường Nguyễn Bình (thuộc phường Kênh Dương). Các đoàn viên thanh niên Viện Môi trường đã tích cực tham gia với tinh thần trách nhiệm cao, góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của sinh viên và người dân xung quanh.

Sau đây là một số hình ảnh về hoạt động này: