Tìm kiếm
Ngày Tiêu đề Tải xuống
11/03/2021

Tài liệu SHCĐ tháng 6/2020

11/03/2021

Tài liệu SHCĐ tháng 5/2020

23/06/2020

Tờ trình công nhận BCH Liên chi đoàn sau Hội nghị kiện toàn

23/06/2020

Tờ trình công nhận BCH Liên chi đoàn (Sau Hội nghị kiện toàn)

16/04/2020

Hướng dẫn thể thức văn bản của Đoàn trường

12/03/2020

Mẫu báo cáo thành tích của đoàn viên ưu tú

12/03/2020

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú của Liên Chi đoàn

12/03/2020

Nghị quyết giới thiệu đoàn viên ưu tú của Chi đoàn

12/03/2020

Mẫu báo cáo thành tích của Đảng viên dự bị

12/03/2020

Nghị quyết đề nghị công nhận ĐVCT của Liên chi đoàn

12/03/2020

Nghị quyết đề nghị công nhận ĐVCT của Chi đoàn

19/11/2019

Nghị quyết 45 của Bộ chính trị về về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

31/08/2019

Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 8 - 2019

29/07/2019

Hướng dẫn GT Đoàn viên tham gia sinh hoạt tại nơi cư trú

29/07/2019

Chỉ đạo xây dựng Đoàn cơ sở "3 chủ động"

29/07/2019

Công trình thanh niên cấp cơ sở

29/07/2019

Danh sách lực lượng cốt cán chính trị

20/07/2019

Hướng dẫn tuyên truyền phổ biến pháp luật cho thanh niên, SV năm học 2018 - 2019

19/07/2019

Học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

23/11/2018

Nội dung tuyên truyền về tháng hành động vì bình đẳng giới năm 2018

04/10/2015

Kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2015 - 2016

04/10/2015

Quyết định thành lập Đội TNTN đảm bảo trật tự ATGT kỳ thi THPT Quốc gia 2015

04/10/2015

Kế hoạch tổ chức chiến dịch sinh viên tình nguyện "Mùa hè xanh năm 2015"

04/10/2015

Kế hoạch tổ chức Chương trình "Tiếp sức mùa thi" năm 2015