Đoàn trường trao tặng kinh phí hỗ trợ Đề án 500 - đợt III năm 2016

14/12/2016 21:47:23

360

Sáng ngày 11/11/2016, Đoàn trường ĐH Hàng hải Việt Nam đã trao tặng kinh phí hỗ trợ trị giá 5.000.000 đồng cho gia đình ông Trần Văn Nếp là hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn thuộc tổ dân phố Ngô Quyền, phường Minh Đức, quận Đồ Sơn trong khuôn khổ Đề án "Đoàn thanh niên đảm nhận hỗ trợ 500 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo trên địa bàn thành phố" (gọi tắt là Đề án 500) đợt III năm 2016.

Trong năm 2016, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Đại học Hàng hải Việt Nam được Thành đoàn Hải Phòng phân công hỗ trợ 03 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận Ngô Quyền, huyện Kiến Thụy và quận Đồ Sơn. Đoàn trường đã tích cực phối hợp với các Quận/Huyện đoàn có liên quan và chính quyền địa phương rà soát, lựa chọn các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn để trao tặng kinh phí, đảm bảo sử dụng đúng mục đích, góp phần vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống.